भर रस्त्यावर तलवारीने केक ­कापणाऱ्या तरुणांना पोलीसांनी केले जेरबंद

0
169

 

लोकवृत्त न्यूज
गडचिरोली २६ नोव्हेंबर :- मा. पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल सा. यांच्या आदेशान्वये गडचिरोली जिल्हयातील सर्व शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी नेहमीच गस्त केल्या जाते. रात्रीच्या वेळी देखील नागरीकांच्या सुरक्षीततेकरीता पोलीस दलाकडुन रात्रगस्त केल्या जाते. गडचिरोली पोलीस दलाकडुन आरमोरी शहरातील रामाळा जाणा­या मार्गावर काल दि. 25-11-2023 रोजी चे 23. 30 ते 26-11-2023 चे 00. 30 वा दरम्यान काही तरुण एकत्र येवुन गोंधळ/आरडा ओरड करत असतांना दिसुन आल्याने त्याच्या जवळ जावुन चौकशी केली असता गाडीच्या सीट वर केक ठेवुन केक अवैधरित्या तलवार बाळगुन केक कापत असतांना तसेच गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा घडुन आणन्याचे उद्देंशाने तलवार सहित मिळुन आल्याने त्यांना ताब्यात घेवुन त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला.
सदर कार्यवाही मध्ये 1) एक धार धार टोकदार तलवार अंदाचे किंमत 1500/- रुपये, 2) एक जुनी वापरती पांढ­या रंगाची अॅक्टीवा 6जी गाडी नंबर एम. एच. 33 ए.ए. 1340 अंदाजे किंमत 55000/-रु., 3) एक जुनी वापरती काळया रंगाची सुपर स्प्लेडंर प्लस वाहन क्र एम.एच 33 वाय 7854 अंदाजे किंमत 40,000/- मोटार सायकल असा एकुण अंदाजे 96,500/- रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सदर गुन्हयातील आरोपी नाव
* लोकेश विनोद बोटकावार (21)
* लोकमित्र खुशाल ठाकरे (25)
* बादल राजेंद्र भोयर (23)
* पवन मनोहर ठाकरे,(25)
व फरार आरोपी
* राहुल मनोहर नागापुरे (28)सर्व रा. बाजारटोली आरमोरी ता. आरमोरी जि. गडचिरोली वरील नमुद आरोपीतांच्या विरुध्द कलम 4/25 भारतीय हत्यार कायदा 1959 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन्हयातील फरार आरोपीचे शोध घेणे सुरु असुन गुन्ह्राचा पुढील तपास मा. वरीष्ठांचे मार्गदर्शनाखाली पोस्टे आरमोरी येथील परि.पोउपनि संतोष कडाळे हे करीत आहेत.

सदरची कार्यवाही मा. पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल सा., मा. अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन), कुमार चिंता सा., मा. अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान), यतिश देशमुख सा., मा. अपर पोलीस अधीक्षक अहेरी (प्राणहिता), एम. रमेश सा. व उपविभागीय पोलीस अधिकारी गडचिरोली, मयुर भुजबळ यांचे मार्गदर्शनाखाली पोस्टे आरमोरी प्रभारी अधिकारी पोनि. संदिप मंडलीक व पोलीस अंमलदार यांनी पार पाडली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here